Bli medlem


För att bli medlem betalar man medlemsavgiften till BG 762-8126 och mailar följande uppgifter till: info@roslagenskanotsallskap.se

så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister.

Ange: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mail


Avgifter 2023:
Senior Medlemskap 350:-
Kanotlån 500:-
Ungdom (upp till 21 år) Medlemskap 150:- Kanotlån 100:-
Familj (alla skrivna på samma adress) Medlemskap 500:-
Kanotlån senior 500:-/person
Kanotlån ungdom 100:-/person

Hyra av kajakplats 500:-/kajak
Uppsägning av plats ska ske skriftligt till: info@roslagenskanotsallskap.se


Se vidare i ditt hyreskontrakt.